PĚČEK, Lukáš. Přestupni uzel Uherský Ostroh [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196023. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Smělý.

Uložit do Citace PRO