BULAWA, Tomáš. Hotel v Dolní Lomné - stavebně technologický projekt [online]. Brno [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196042. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Laura Vlčková.
Uložit do Citace PRO