GUNÁR, Juraj. Stavebně technologický projekt přípravy a realizace 1. etapy Ponava City [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196046. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Nečasová.

Uložit do Citace PRO