HLÁVKA, Jan. Příprava realizace výrobní haly Tescan [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196048. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.

Uložit do Citace PRO