LABAJ, Ondřej. Stavebně technologický projekt revitalizace výklopny ve Vítkovicích [online]. Brno [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196054. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Laura Vlčková.
Uložit do Citace PRO