PAŠTIKA, Martin. Výukový pavilon 2. LF Univerzity Karlovy v Praze – stavebně technologický projekt [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196061. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Václav Venkrbec.

Uložit do Citace PRO