POSPÍŠIL, Dominik. Realizace bytového domu v Brně - stavebně technologický projekt [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196063. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Pavel Liška.
Uložit do Citace PRO