CHYTILOVÁ, Pavlína. Občanská stavba [online]. Brno [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196067. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miroslav Spáčil.
Uložit do Citace PRO