MASARYK, Andrej. Hotel [online]. Brno [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196084. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miloš Lavický.
Uložit do Citace PRO