MEDOVÁ, Jana. Mateřská škola [online]. Brno [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196087. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Struhala.
Uložit do Citace PRO