PEŇÁZ, Zdeněk. Mateřská a základní škola ve Škrdlovicích [online]. Brno [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196095. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Šuhajda.

Uložit do Citace PRO