POBUCKÁ, Slávka. Administrativní dům v Rožnově pod Radhoštěm [online]. Brno [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196097. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petr Kacálek.
Uložit do Citace PRO