HERŮFEK, Michal. Zajištění měny proti kursovým rizikům [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1961. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO