SVĚTLÍK, Adam. Administrativní budova [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196105. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Struhala.

Uložit do Citace PRO