ZBOŘIL, David. Multifunkční centrum v Hodoníně [online]. Brno [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196132. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Milan Šmak.
Uložit do Citace PRO