DIBĎÁK, Jan. Studie propojky dálnic D7 a D8 u Kralup nad Vltavou [online]. Brno [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196137. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Kosňovský.
Uložit do Citace PRO