CHRIST, Roman. Využití R-materiálu v asfaltových směsích s vysoce modifikovaným pojivem (HiMA) [online]. Brno [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196143. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Hýzl.
Uložit do Citace PRO