KLUSKOVÁ, Jana. Využití polymerů do konstrukcí vozovek pozemních komunikací [online]. Brno [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196148. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Dušan Stehlík.
Uložit do Citace PRO