JANUSOVÁ, Barbora. Hodnocení investičního záměru výstavby mateřské školy [online]. Brno [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196173. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Korytárová.
Uložit do Citace PRO