SCHÄFER, Filip. Analýza vývoje výkonnosti stavebních podniků [online]. Brno [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196193. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Korytárová.
Uložit do Citace PRO