ČECHOVÁ, Simona. Vyhodnocení zatěžovacích zkoušek pilot z tryskové injektáže. Online, Diplomová práce, vedoucí Juraj Chalmovský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196205. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO