KREJZAR, Vojtěch. Odvodnění stavební jámy - numerická analýza [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196206. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Lumír Miča.
Uložit do Citace PRO