KREJZAR, Vojtěch. Odvodnění stavební jámy - numerická analýza. Online, Diplomová práce, vedoucí Lumír Miča. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196206. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO