LISZTWAN, Dominik. Experimentální zkoušky vyztužených a zesílených betonových deskových prvků [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196210. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Žítt.

Uložit do Citace PRO