KAVKA, Lukáš. Studium efektu vybraných typů příměsí na vlastnosti cementových kompozitů [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196221. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Lenka Bodnárová.
Uložit do Citace PRO