LIPOLDOVÁ, Marie. Studium vlastností ohýbaných FRP výztuží [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196222. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Lenka Bodnárová.
Uložit do Citace PRO