KAJZAROVÁ, Monika. Polyfunkční dům Křivánek [online]. Brno [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196243. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jan Weyr.
Uložit do Citace PRO