KOTAS, Marek. Energeticky úsporný administrativní objekt s posilovnou a wellness Kostka [online]. Brno [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196244. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Blasinski.
Uložit do Citace PRO