KOUDELKOVÁ, Petra a Andrea SVOBODOVÁ. Přístupy k řízení inovací ve středních a velkých podnicích. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011, V(9), 84-89 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19625
Uložit do Citace PRO