BALÍKOVÁ, Anna. Renovace budovy s ohledem na její eneregetickou náročnost [online]. Brno [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196253. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Horák.
Uložit do Citace PRO