JUŘENČÁKOVÁ, Jana. Předpjatý most na rychlostní komunikaci [online]. Brno [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196269. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Koláček.
Uložit do Citace PRO