ODVÁRKA, Miroslav. Návrh mostu na silnici I/58 přes vodoteč a polní cestu [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196275. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Miloš Zich.

Uložit do Citace PRO