REINOHA, David. Nosná konstrukce polyfunkčního domu [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196277. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jiří Strnad.

Uložit do Citace PRO