SIVČÁK, Jozef. Nádrž ČOV [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196279. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jiří Strnad.

Uložit do Citace PRO