ŠTÍCHOVÁ, Kateřina. Předpjatý komorový most [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196280. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Koláček.

Uložit do Citace PRO