VOSTAL, Lukáš. Komorový most [online]. Brno [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196282. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Radim Nečas.

Uložit do Citace PRO