BOČKOVÁ, Veronika. Sportovně relaxační centrum v Havlíčkově Brodě [online]. Brno [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196289. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Roman Brzoň.
Uložit do Citace PRO