BRANDÝSKÁ, Veronika. Hotel "Na vyhlídce" [online]. Brno [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196293. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Monika Manychová.
Uložit do Citace PRO