BURŠÍKOVÁ, Petra. Penzion u bobule [online]. Brno [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196295. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Markéta Sedláková.

Uložit do Citace PRO