ČERVINKA, Tomáš. Administrativní budova - Brno [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196297. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lubor Kalousek.

Uložit do Citace PRO