DVOŘÁK, Martin. Hotel Zubří [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196301. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Radim Smolka.

Uložit do Citace PRO