FRANC, Filip. Novostavba polyfunkčního domu [online]. Brno [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196306. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petr Beneš.
Uložit do Citace PRO