FRANKO, Michal. Vinařství ŠakWine [online]. Brno [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196307. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Sylva Bantová.
Uložit do Citace PRO