HAŠA, František. Administrativní budova Energis [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196309. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Milan Ostrý.

Uložit do Citace PRO