GÁBRLÍK, Petr. Bezpilotní průzkum prostředí v mobilní robotice [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196346. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Luděk Žalud.

Uložit do Citace PRO