ŠIMARA, Eva, Pavla KILNAROVÁ, Jiří PALACKÝ a Radka VAŠUT. Using Wi-Fi Signals from Mobile Devices to Determine Characteristics of Pedestrian Behavior in Public Spaces. TRANSPORTATION RESEARCH RECORD [online]. SAGE Publications, 2020, 2675(2), 187-197 [cit. 2021-03-02]. ISSN 0361-1981. Dostupné z: doi:10.1177/0361198120961096
Uložit do Citace PRO