SOLNÝ, Tomáš, Petr PTÁČEK, Tomáš OPRAVIL, Lucie DLABAJOVÁ, Matěj BŘEZINA, Jiří MÁSILKO, Jiří ŠVEC a Rajan AMBAT. Preparation of magnetic nanoparticles by one step synthesis with morphology of particles changed based on time of reaction and temperature treatment. Journal of Experimental Nanoscience [online]. Taylor & Francis, 2021, 16(1), 1-10 [cit. 2023-01-27]. ISSN 1745-8099. Dostupné z: doi:10.1080/17458080.2020.1844880

Uložit do Citace PRO