RAJNOHA, Martin. Určování podobnosti objektů na základě obrazové informace [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/196360. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radim Burget.
Uložit do Citace PRO