PLICHTA, Tomáš, Veronika ŠIRJOVOVÁ, Milan ZVONEK, Gerhard KALINKA a Vladimír ČECH. The adhesion of plasma nanocoatings controls the shear properties of GF/polyester composite. Polymers [online]. MDPI, 2021, 13(4), 1-15 [cit. 2021-5-8]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: doi:10.3390/polym13040593
Uložit do Citace PRO