LINKESCHOVÁ, Dana, Alena TICHÁ, Martin NOVÝ a Jan TICHÝ. Global Pandemic as an Innovative Impulse for the Labour Market. In: SHS Web of Conferences [online]. SHS Web of Conferences, 2021, s. 1-10 [cit. 2021-5-9]. ISSN 2261-2424. Dostupné z: doi:10.1051/shsconf/20219201024
Uložit do Citace PRO