KAVIČKA, František, Jaroslav KATOLICKÝ, Josef ŠTĚTINA, Tomáš MAUDER a Lubomír KLIMEŠ. Investigation of a Temperature Field of the Steel Billet 150x150 mm Continuously Cast. In: MATEC Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2020, s. 1-7 [cit. 2021-5-9]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: doi:10.1051/matecconf/202032803002
Uložit do Citace PRO